HLAVNÍ SPONZOŘI SK JANKOVDalší poděkování patří všem drobným sponzorům, kteří se jakoukoli formou podílejí na chodu klubu.